Witamy na stronie Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

w Borzęcinie Dolnym

Maryjo, Królowo Polski, Jestem przy Tobie, Pamiętam, czuwam

 

Korzenie parafii w Borzęcinie Dolnym sięgają 1911 r. Wtedy to mieszkańcy dolnej części Borzęcina podjęli decyzję o budowie kaplicy mszalnej.

Na ten cel dokonali samoopodatkowania. Niestety, wybuch I wojny światowej spowodował zaniechanie rozpoczętych prac. Po 1918 r. podjęto dalsze prace nad jej budową. Kaplica ukończona została w 1929 r. przy współpracy Towarzystwa Ratunkowego Gminy Borzęcin w Chicago.

Parafię erygował 3 maja 1936 r. bp. Franciszek Lisowski, ustanawiając ks. Stefana Motykę pierwszym jej proboszczem. Dawna kaplica stanowi prezbiterium nowego kościoła, konsekrowanego w 1962 r. przez bpa Jana ObłąkaBogactwem parafii jest wiara ludzi. Przejawem jej żywotności są organizacje i stowarzyszenia religijne działające na jej terenie: Akcja Katolicka, Caritas, Rada Duszpasterska, chór parafialny, schola, Rycerze Kolumba, Liturgiczna Służba Ołtarza.

Z parafii pochodzi dziesięciu kapłanów i trzy siostry zakonne. Obecnie funkcję proboszcza pełni ks. prałat Marek Obrzut.

Z okazji 80-lecia parafii wykonano nowy ołtarz główny, wzorowany na ołtarzu jasnogórskim z Kaplicy Cudownego Obrazu. Od tego czasu nasz kościół bywa określany jako "Mała Jasna Góra". L.K.